Gennemgang af holbaek.dk: Fejl og mangler for kr. 4.000,-

forsideHolbækKommune

Tirsdag den 17. juni gik Holbæk Kommunes nye website i luften.
Resultatet er i mine øjne vellykket. Sitet er blandt de bedst designede i den nye bølge af kommunale sites -, og netop derfor har jeg udvalgt dette site til en hurtig usability-gennemgang.

Fejlene på hoelbaek.dk er ikke så graverende som på mange andre sites, så gennemgangen tager kortere tid og samtidig bliver kritikken forhåbentligt modtaget mere positivt, når jeg af et ærligt hjerte fra starten kan sige, at jeg synes sitet er smukt.
I gennemgangen nævner jeg for pædagogikkens skyld også en del positive elementer.
Continue reading

Posted in Brugervenlighed | 2 Comments

Brugervenlighed 101: Drop nu de billedkarruseller

DjøfBilled-karruseller fødes med nogle velkendte og åbenlyse problemer i forhold til brugervenlighed.

Det gælder helt generelt, men naturligvis i særlig grad, hvis karrusellerne ikke er designet fornuftigt.

Derfor er billedkarruseller ikke længere populære, og de bliver sjældent implementeret på moderne websites…

Hov – vent.

Mange spritnye sites lanceres stadig med billedkarruseller som et bærende element på forsiden.
Ud af de seneste 30 sites registreret på lancering.dk, har ikke færre end 11 en stor billedkarrusel øverst på forsiden, (et enkelt site har karrusellen næstøverst).

Dermed er (dårligt implementerede) billedkarruseller én af de hyppigst forekommende brugervenligheds-fejl – og jeg vil her give en række eksempler.
Continue reading

Posted in Brugervenlighed | 1 Comment

Brugertest kan ikke erstatte sund fornuft

 • For lille eller for stor font.
 • For brede tekstlinjer.
 • Store, ligegyldige billeder.
 • Menuer med mouseover-effekt.
 • Uoverskuelige menuer.
 • Dårlig søgefunktionalitet.
 • Dårlige autosuggest-implementeringer.
 • Billedkarruseller som skjuler vigtigt indhold.

Listen over fejl og mangler er på de fleste – selv nye – websites lang, og jeg vil i en ny serie blogindlæg se nærmere på dem og vise eksempler.
Men for lige at skyde serien i gang først et lille hjertesuk.

Det er – og hurra for det – blevet mere almindeligt at brugerteste sites eller delelementer af sites, før de går i luften. En god og nødvendig udvikling som giver os bedre brugervenlighed.

Men brugertest kan kun bringe dig et stykke ad vejen. Brugere kan forholde sig til konkrete implementeringer, og brugertest afslører ømme punkter i konkrete implementeringer. Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged | 2 Comments

3 analyser støber fundamentet til et succesfuldt webprojekt

Når et webprojekt fødes, kan forarbejdet inddeles i tre logiske fokusområder, hvoraf ét eller to – de to vigtigste – desværre alt for ofte nedprioriteres.

 • Analyse af internt betingede muligheder og behov.
 • Analyse af brugerne med fokus på vaner og behov.
 • Analyse af hvordan andre har løst tilsvarende problemer tidligere.

Forud for analysefasen går naturligvis altid en idéfase, hvor et problem eller en mulighed bliver formuleret.
Continue reading

Posted in Pragmatisk projektledelse | Leave a comment

Lancering.dk – overblik over det danske weblandskab

Jeg har taget en længere pause her på bloggen, hvor jeg forsøger at samle materiale til en bog om pragmatisk webprojektledelse.
Det har jeg gjort, fordi jeg er nået til det punkt i fortællingen, hvor jeg har brug for cases og hårde data.

Blandt andet derfor har jeg nu søsat sitet lancering.dk..

Lancering.dk er en tjeneste, hvor jeg registrerer så mange oplysninger om danske websites som muligt. Jeg håber og tror, at lancering.dk fremover kan lette det indledende research-arbejde i webprojekter. For på lancering.dk kan du hurtigt finde projekter, som ligner dit. Du kan se, hvem der har designet, og hvem der har stået for den tekniske udvikling.

Officielt går lancering.dk først i luften til efteråret. Men uofficielt er sitet funktionsdygtigt allerede nu. 222 sites er registreret – og vi registrerer nye sites hver dag.

Som en sjov ekstra feature er det også muligt at se historiske screenshots på lancering.dk.

Posted in Pragmatisk projektledelse, Uncategorized | Leave a comment

Hvad enhver projektleder bør vide om: IA – hierarkier

I de gode gamle dage, før databasernes indtog på nettet, var den mindste informationsenhed på et website en webside.
I en verden af statiske html-sider var det relativt overskueligt at opstille modeller for, hvordan indhold kunne organiseres – for kombinationsmulighederne var til at overse.

Fra vores computere vidste vi allerede, at indhold – filer – skulle gemmes i mapper, og at en fil naturligvis ikke kunne være i mere end en enkelt mappe på én gang.
Den måde at opfatte verden på dannede også grundlaget for de strukturer, vi opbyggede websites efter.
Websites havde strengt hierarkiske træ-strukturer med oversider, undersider og under-undersider som grene, kviste og blade på et træ. Continue reading

Posted in Pragmatisk projektledelse | Leave a comment

Hvad enhver projektleder bør vide om: Projektstyringsværktøjer

Projekter har det med at producere dokumenter. Mange dokumenter.

Budgetter, pitches, diagrammer, strategi-oplæg, projektbeskrivelser, kravspecifikationer, mødeindkaldelser og dagsordener, referater, to-do-lister, wireframes, kontrakter og mange, mange email, beskeder og noter.

I nogle organisationer er projekthåndteringen struktureret med faste procedurer for dokumentation i projektets forskellige faser og med et obligatorisk projektstyrings-system, så al information samles et sted og gøres overskuelig.

I de fleste organisationer forholder det sig ikke sådan.
Continue reading

Posted in Pragmatisk projektledelse | Leave a comment

Projektets faser og målbarhed

Et lancerings- eller relanceringsprojekt kan naturligt opdeles i faser og processer.

PMI inddeler projekter i fem faser (eller “process groups”): Initiation, Planning, Implementation, Monitoring and control, Closing.

Men for at fremhæve betydningen af forankring i webprojekter, har jeg prioriteret dette i stedet:

1) Opstart
Idéudvikling, research, strategi, business case, organisering.

2) Planlægning
Fastlæggelse af arbejdsmetoder, scope, målsætninger, budgetter, projektbeskrivelse, evt. risikovurdering.

3) Implementering
Test, struktur, design, byggeri, launch.

4) Forankring
Oplæring, omlægning af arbejdsgange etc.

5) Afslutning
Evaluering, overgang til drift, vedligeholdelse og videreudvikling.
Continue reading

Posted in Pragmatisk projektledelse | Leave a comment

Hvad enhver projektleder bør vide om: CMS-databaser

Et Content Management System er motoren bag et website.

Som navnet siger, er det systemets opgave at holde styr på dit indhold. Et CMS’ vigtigste opgave er at putte dit indhold ned i en database og hente det frem igen, når det er relevant.
Indholdet deles op i logiske enheder, som systemet så kan sammensætte alt efter konteksten.
En menu, en artikel, en faktaboks, et billede med tilknyttet information eller en bruger er eksempler på logiske enheder – som så igen består af mindre dele, som kan udskilles og bruges for sig selv, hvis det giver mening.
Continue reading

Posted in Pragmatisk projektledelse | Leave a comment

At nørde eller ikke at nørde

Her på bloggen er jeg i gang med at skrive bogen “Pragmatisk ledelse af webprojekter”. Og nu, efter jeg har lagt de første indlæg på, synes jeg, det er på sin plads at sige lidt mere om bogens og bloggens struktur.

Min grundtanke – og grunden til, at jeg overhovedet mener, det er relevant at skrive en bog om emnet – er, at man som projektleder ikke kan nøjes med at vide noget om proces. Var det tilfældet, kunne man gå til den overordnede litteratur om projektledelse.
Continue reading

Posted in Pragmatisk projektledelse | Leave a comment